Algemene voorwaarden

    Home/Home / Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Posted WOLK 0

Wolk logo

Aan de aangeboden goederen is uitsluitend voor particuliere afnemers de wettelijke zichttermijn verbonden van veertien dagen, ingaande de dag na ontvangst van de goederen door de afnemer, tenzij anders is overeengekomen.
Tijdens de zichttermijn heeft de afnemer een herroepingsrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, behoudens de kosten en het risico van retourzending, de goederen te retourneren.

Reeds door de afnemer voldane facturen zullen in een dergelijke situatie binnen veertien dagen nadat de afnemer een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht, aan de afnemer worden terugbetaald. Wanneer afnemer de geleverde goederen na afloop van genoemde wettelijke zichttermijn van veertien dagen niet heeft teruggezonden is de koopovereenkomst definitief.

Afnemer dient duidelijk mee te delen dat een beroep wordt gedaan op het herroepingsrecht.
Ongefrankeerde retourzendingen worden in alle gevallen geweigerd. WOL(K) is gerechtigd om kosten in rekening te brengen of slechts een gedeelte van het aankoopbedrag terug te betalen indien het product is beschadigd of als door gebruik van het product de verkoopbaarheid is verminderd of teniet gedaan.

2016